• Apdrošināšana ir pakāpeniski attīstījusies un pilnveidojusies daudzu gadsimtu laikā. Tās pirmsākumi rodami tālu pagātnē, tādēļ nav iespējams precīzi noteikt mūsdienās tik populārā finanšu pakalpojuma rašanās laiku.
 • Jau otrajā gadsimtā pirms mūsu ēras tirgotāju vidū pastāvēja savdabīga veida apdrošināšanas sistēma. Senās Babilonas valdnieka Hammurapi likumu apkopojumā ir atrodams noteikums, kas paredz vienošanos starp tirdzniecības karavānas dalībniekiem, ka iespējamie zaudējumi uzbrukuma, zādzības vai dabas stihijas gadījumā būs jāsedz visām pusēm vienlīdzīgi.
 • Arī Romas impērijas laikā pastāvēja apdrošināšanas sistēma, ko vēlāk pārņēma arī citas tautas. Romieši dibināja tā saucamās kolēģijas, kur iestājoties un iemaksājot avansa maksājumu, ģimenes varēja saņemt naudas summu apbedīšanas izdevumu segšanai, ja kāds no ģimenes locekļiem gāja bojā.
 • 18. gs. sākumā pastāvēja jau trīs apdrošināšanas veidi: lopu bojāejas apdrošināšana, ugunsnelaimes apdrošināšana un jūras apdrošināšana. Pēdējā parādījās, strauji attīstoties Francijas, Holandes un Anglijas tirdzniecības kuģu flotēm 17.gs.
 • Tehnikas progress un ražošanas attīstība sekmēja apdrošināšanas kompāniju attīstību Eiropas valstīs – pakāpeniski parādījās arvien jauni apdrošināšanas pakalpojumi. To skaitā arī personas apdrošināšana. Ņemot vērā izteiktās atšķirības starp bagāto un nabago ienākumiem, šis pakalpojums tolaik nebija populārs. Tikai neliela sabiedrības daļa varēja atļauties apdrošināt savu dzīvību nelaimes gadījumiem.
 • 20. gs. pirmajā pusē bija vērojama strauja apdrošināšanas attīstība. Pakāpeniski notika apdrošināšanas monopolizācija, apdrošināšanas kapitāla uzkrāšana un koncentrācija, kā arī apdrošināšanas līdzekļu investēšana rūpniecības nozarēs un lauksaimniecībā. 20. gs. vidū parādījās lielākie sindikāti un kompānijas. Par leģendu ir kļuvusi korporācija „Lloyd's", kuras apvienoja aptuveni 30 000 privātas apdrošināšanas kompānijas.
 • Joprojām darbojas vairākas apdrošināšanas kompānijas, kuru darbības vēsture ir ilgāka par 100 gadiem. Piemēram:
  • Swiss Re - Šveices apdrošināšanas kompānija, dibināta 1863. gadā;
  • Munich Re - Vācijas apdrošināšanas kompānija, dibināta 1880. gadā;
  • Allianz AG - Vācijas apdrošināšanas kompānija, dibināta 1890. gadā;
  • American International Group - ASV apdrošināšanas kompānija, dibināta 1919. gadā.
 • Apdrošināšanas nozares attīstība un apdrošināšanas kompāniju skaita pieaugums sekmēja arvien jaunu apdrošināšana produktu attīstību. Mūsdienās to ir ļoti daudz – civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, sociālā apdrošināšana, medicīniskā apdrošināšana, auto apdrošināšana, personas apdrošināšana u.c. Turklāt katram apdrošināšanas veidam ir savas raksturīgas īpatnības un filozofija.
Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

*  transportlīdzekļu apdrošināšana

*  īpašuma apdrošināšana

*  finansu risku apdrošināšana

*  celtniecības risku apdrošināšana

*  kravu pārvadājumu apdrošināšana

*  personu apdrošināšana

Citi veidi

Mūsu kontakti

Par mums

Titullapa

Izdevīgāka OCTA

KASKO

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Finanšu risku apdrošināšana

Celtniecības risku apdrošināšana

Citi veidi

Privātuma politika

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Mūsu kontakti

Sīkdatnes

Personu apdrošināšana

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti

Portāla lietošanas noteikumi

Par mums

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA