Biežāk uzdotie jautājumi par KASKO apdrošināšanu


Kas ir KASKO?

KASKO ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas atlīdzina zaudējumus transportlīdzekļa bojājumu, zādzības vai laupīšanas gadījumā. KASKO apdrošināšana nav obligāta, tomēr, ja plānots iegādāties automašīnu līzingā, līzinga kompāniju un banku obligāta prasība ir spēkā esoša KASKO apdrošināšanas polise. KASKO apdrošināšana ir pieejama plašam transportlīdzekļu lokam – ne tikai vieglajām, bet arī kravas automašīnām, autobusiem, traktoru tehnikai, motocikliem un visu veidu piekabēm


Kādus zaudējumus var atlīdzināt KASKO polise?

KASKO polises segums ietver plašu risku klāstu:
– Ceļu satiksmes negadījums, ja vainojams transportlīdzekļa īpašnieks;
– zādzība un laupīšana;
– dabas stihijas: vējš, zibens spēriens, krusa, plūdi un zemestrīce;
– ugunsgrēks, tai skaitā auto pašaizdegšanās;
– trešās personas prettiesiska rīcība, tīši vai netīši saskrāpējot auto;
– krītoši priekšmeti.


Kur darbojas KASKO polise?

KASKO polises darbības teritoriju izvēlas pats klients. Visbiežāk apdrošinātāji piedāvā par KASKO polises darbības teritoriju izvēlēties Latviju, Baltijas valstis vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstis. Pēc pieprasījuma KASKO apdrošināšanu iespējams iegādāties automašīnas lietošanai NVS valstīs.


Kas ietekmē KASKO polises cenu?

KASKO polises cena jeb apdrošināšanas prēmijas lielums tiek aprēķināts katram transportlīdzeklim individuāli, izvērtējot riskus, kas var apdraudēt to. Katra apdrošināšanas sabiedrība KASKO polisēm var piemērot savus nosacījumus, kas ietekmē apdrošināšanas polises cenu, piemēram, pašrisku, prasības automašīnas drošības sistēmām. KASKO polises cenu ietekmē šādi faktori:
– transportlīdzekļa vērtība
– transportlīdzekļa marka, modelis un tā vecums;
– izvēlētais pašrisks – summa, kuru, notiekot negadījumam, gatavs uzņemties segt transportlīdzekļa īpašnieks. Jo lielāku pašrisku gatavs uzņematies īpašnieks, jo lētāka būs KASKO polise;
– transportlīdzekļa izmantošanas veids – tas tiek lietots privātiem braucieniem vai arī pasažieru vai kravas pārvadāšanai
– KASKO polises darbības teritorija – visbiežāk standarta piedāvājumos tā ir Eiropas Ekonomiskā zona, tomēr nepieciešamības gadījumā polises darbību var ierobežot ar Baltijas valstīm. Atsevišķi piemaksājot, KASKO polises darbības teritoriju var paplašināt uz Krieviju un NVS valstīm.
– KASKO apdrošināšanas prēmijas apmaksas grafiks. Lai gan atsevišķas apdrošināšanas sabiedrības piedāvā dalīt maksājumu par KASKO polisi bez piemaksas, tomēr visizdevīgāk ir norēķināties uzreiz.
KASKO polises cenu var ietekmēt arī transportlīdzeklim uzstādītās pretaizdzīšanas un drošības sistēmas. Katra apdrošināšanas kompānija ir noteikusi tām atšķirīgas prasības, kas ietvertas apdrošināšanas piedāvājumos. Atsevišķi apdrošinātāji, aprēķinot KASKO polises cenu, var ņemt vērā arī citus kritērijus, piemēram, īpašnieka OCTA bonus-malus klasi, jaunākā automašīnas lietotāja vecumu, kā arī klienta KASKO apdrošināšanas vēsturi.
KASKO apdrošināšanas segumā papildus var iekļaut citus riskus:
– autovadītāja un pasažieru apdrošināšana nelaimes gadījumiem, kas paredz kompensāciju par ceļu satiksmes negadījumā iegūtām traumām;
– jaunvērtības apdrošināšana jauniem auto, kas sedz zaudējumus spēkrata bojāejas vai zādzības gadījumā;
– lietošanas pārtraukšanas apdrošināšana, kas kompensē izdevumus, kas saistīti ar bojātā transportlīdzekļa aizstāšanu ar citu uz remonta laiku.


Kādos gadījumos nepienākas KASKO atlīdzība?

Ir gadījumi, kad apdrošinātājam ir tiesības neatlīdzināt nodarītos zaudējumus KASKO apdrošināšanas ietvaros. Piemēram, ja ceļu satiksmes negadījums izraisīts, vadot transportlīdzekli alkohola vai narkotisko vielu reibumā vai rupji pārkāpjot ceļu satiksmes negadījumu – ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, braucot ar transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas spēkratu un citos gadījumos..


Kas nepieciešams, lai iegādātos KASKO polisi?

Lai iegādātos KASKO apdrošināšanu Atollo.lv. nepieciešamas aizpildīt pieteikuma formu, kopā ar mūsu ekspertu izvēlēties optimālo apdrošināšanas variantu un noslēgt KASKO apdrošināšanas līgumu, iepriekš sagatavojot šādus dokumentus:
– transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
– vadītāja apliecību;
– dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa vērtību;
– dokumentus par papildu aprīkojuma iegādi;
– citus dokumentus, kas nepieciešami apdrošināšanas līguma noslēgšanai.


Lai iegādātos KASKO polisi, jāvienojas ar mūsu speciālistu par automašīnas uzrādīšanu.

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA
KASKO