Šis apdrošināšanas veids paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu personai (vai tās mantiniekiem), kura ir cietusi vai gājusi bojā nelaimes gadījuma rezultātā. Iegādāties polisi var gan fiziskā persona, gan juridiskā persona – saviem darbiniekiem. Tādā gadījumā apdrošināšanas labumu gūst gan darba devējs (nodokļu atvieglojumi un atbrīvošanās no pienākuma izmaksāt cietušajam darbiniekam kompensāciju no saviem līdzekļiem), gan arī darba ņēmējs (garantēta drošība, iestājoties apdrošināšanas gadījumam un papildu motivācija darbā).

Apdrošināšana nelaimes gadījumiem nodrošina šādu risku segumu:

  • nāve nelaimes gadījuma rezultātā;
  • invaliditāte, kas iestājās apdrošināšanas gadījuma rezultātā;
  • kaulu lūzumi un traumas;
  • dienas izpeļņa (kompensācija par katru kavētu darba dienu darba nespējas dēļ);
  • apdegumi;
  • ārstēšanās izmaksas.

Apdrošināšanas polise var darboties gan Latvijā, gan visā pasaulē, visu diennakti vai tikai darba laikā. No visiem šiem faktoriem ir atkarīgas apdrošināšanas polises izmaksas. Mēs palīdzēsim izvēlēties visizdevīgākos apdrošināšanas noteikumus.

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

*  transportlīdzekļu apdrošināšana

*  īpašuma apdrošināšana

*  finansu risku apdrošināšana

*  celtniecības risku apdrošināšana

*  kravu pārvadājumu apdrošināšana

*  personu apdrošināšana

Citi veidi

Mūsu kontakti

Par mums

Titullapa

Izdevīgāka OCTA

KASKO

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Finanšu risku apdrošināšana

Celtniecības risku apdrošināšana

Personu apdrošināšana

Citi veidi

Privātuma politika

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Sīkdatnes

Mūsu kontakti

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA